ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

JOOM κι έφυγες!

Πατίνια Scooters